కథలు

1. ఎవరికి తెలియని కథలివిలే (ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి 4 జనవరి 2009)

2. ఏకాంతంతో చివరిదాకా (నవ్య వారపత్రిక 29 ఏప్రిల్ 2009)

3. వర్డ్ కాన్సర్ ( పొద్దు మే 2009, వార్త ఆదివారం 2009)

4. ఈ కానుకనివ్వలేను (ఈమాట జూన్ 2009)

5. 24 / 7 క్రైం ఇప్పుడిదే సుప్రీం (ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి 21 జూన్ 2009)

6. చందనం బొమ్మ (ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి జనవరి 24, 2010)

7. కరిగిపోయిన సైకత శిల్పం (ప్రాణహిత జూన్ 2010)

8. భ్రమణకాంక్ష (పాలపిట్ట మే 2010)

9. ఒక బంధం కావాలి (ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి మార్చి 2011)

10. లోపలి ఖాళీలు (ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి, 7 అక్టోబర్ 2012)

Advertisements

One thought on “కథలు

మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజెయ్యండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s