ఎక్కడున్నారమ్మా…

Advertisements

4 thoughts on “ఎక్కడున్నారమ్మా…

    • మీరేం చెప్పదల్చుకున్నారో ఇక్కడ నిర్మొహమాటంగా రాయండి. కామెంట్ మోడరేషన్ ఉందిగనుక నేను మాత్రమే ముందు చదువుతాను. మీరేం చేస్తుంటారు, నా ఈమెయిలు మీకెందుకు కావాలో రాస్తూ మీ నెంబర్ రాస్తే బావుంటుంది. కృతజ్ఞతలు.

  1. I was really not sure that the comments were moderated, because I am able to see them as soon as I posted.
    I wanted to contact you to request permission to translate your stories into English. I am an I.T. professional.

    Best Regards,
    — Mahboob

మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజెయ్యండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s