రాజేశ్వరి మళ్లీ….

రచయిత చలం గురించి మాట్లాడగానే మైదానం ప్రస్తావన, మైదానం గురించి అనుకోగానే రాజేశ్వరి ప్రస్తావనా రాకమానవు. రాజేశ్వరి పాత్రమీద జరిగినన్ని చర్చలు, వాదోపవాదాలు ఇంకే పాత్రమీదైనా జరిగేయని నేననుకోను.  అటువంటి రాజేశ్వరి భర్త ప్లీడరు దృష్టి నుంచి చూస్తే… ఆ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందన్న ఆలోచన వచ్చింది ఈమధ్యే ఒక రచయితకు. దాని ఫలితమే ‘రాజేశ్వరి లేచిపోయింది’ అన్న కథ. దీన్ని ‘అకథ’ అంటున్న నున్న నరేశ్ రచన ఈ లంకెలో చదవండి. మీ అభిప్రాయాలను నిర్మొహమాటంగా చెప్పండి. Chalam_Naresh_Raji

One thought on “రాజేశ్వరి మళ్లీ….

  1. కధ బాగానే ఉంది. శైలి చాలా బాగుంది.
    మైదానం లో ప్లీడర్ గారు పనికిమాలిన వాడు కాదు. రసికత కల్పించని పరిస్థితులు విలన్ అన్నట్లు చూపించారు. కొద్దో గొప్పో రాజి ది కూడా తప్పే అన్నట్లు..
    మొత్తానికి ‘మగ బుధ్ధి ‘ చూపించారు 🙂
    ఇలాంటి పరిస్థితులు గూడా ఉండవచ్చు,
    మైదానాన్ని బాగా ఉటంకింస్తూ, ఆయనే రెండవ పార్ట్ రాసారా అన్నట్లు ఉన్నా, చలం గారు రాయలేదని ఖచ్చితంగా చెప్ప్పవచ్చు. ఆయన చూప దలుచుకొన్నది డబ్బు పిచ్చి, అధికార పిచ్చి తో మిగిలిన విషయాలు తుచ్చం అనుకొనే వాళ్ళ గూర్చి. అందుకే అంత తిట్టారు.

మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజెయ్యండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s