బ్లాగుల్లో రచయితలకో సదవకాశం

కథలు, కవిత్వం, వ్యాసాలు రాస్తూ తమ పుస్తకాలను ప్రచురించుకోవాలనే తృష్ణ ఉన్నవారికి జయంతి పబ్లికేషన్స్ వారు ఒక మంచి అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలకు JPubs INDIPENDENCE DAY OFFER to Writers – 2010 పై క్లిక్ చేసి చూడండి.

One thought on “బ్లాగుల్లో రచయితలకో సదవకాశం

  1. ఈ రోజున పుస్తకం ప్రచురించాలంటే సుమారు వెయ్యి ప్రతులు 30 వేల రూపాయలవుతాయన్నమాట! అంత ఖరిదైన వ్యవహారమా?! ఆశ్చర్యంగా ఉంది! అలోచించాల్సిందే!!

మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజెయ్యండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s