వీ హెల్ప్ అండ్ టీచ్ – WHAT

One thought on “వీ హెల్ప్ అండ్ టీచ్ – WHAT

  1. వాట్ చేస్తున్న కార్యక్రమాలు అభినందనీయం. ఈ లాంటి కార్యక్రమాల స్పూర్తితో మరి కొంత మంది ముందుకు వస్తే అంతకన్నా కావల్సిదేముంది. సభ్యులన్నట్టు సరైన వ్యవస్థ (రెవిన్యూ మోడల్) లేక పోతే ఇలాంటి సాంఘిక సేవలకు అంకితమైన సంస్థలను నడపడం దుర్లభం!

    నవ్య పేజి మొత్తం చదవమనా ఉద్దేశం?! 🙂

మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజెయ్యండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s