‘నిగాహ్‘ బాలగోపాల్ వ్యాససంకలనం

ప్రముఖ హక్కుల నేత బాలగోపాల్ సంపూర్ణ స్వతంత్ర వారపత్రిక ప్రజాతంత్రకు 1998 2003 మధ్య కాలంలో రాసిన వ్యాసాలను దేవులపల్లి పబ్లికేషన్స్ వారు ‘నిగాహ్’ తొలి సంకలనంగా తీసుకొచ్చారు. దీని ఆవిష్కరణ సభ మే 3 మంగళవారం సాయంత్రం 6గంటలకు బషీర్ బాగ్ లోని దేశోద్ధారక భవన్ (పాత ప్రెస్ క్లబ్) లో జరుగుతుంది. అందరూ ఆహ్వానితులే.

2 thoughts on “‘నిగాహ్‘ బాలగోపాల్ వ్యాససంకలనం

  1. ఇంకా ఏమైనా కొత్త పుస్తకాలు వస్తే చెప్పు, కొంటాను. మళ్లీ ఏదైనా కథ రాశావా కొత్తగా? అందరూ రాసేట్లు నువ్వు రాయవు. అందుకే మాకు నీ రాతలన్నీ ఇష్టం.

మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజెయ్యండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s