బహువచనం

అరచేతిని వెనక్కు తిప్పి అతనొక్కసారి ముద్దాడాడు,

ఆమెన్నిసార్లో పరవశించింది!!!

Advertisements

4 thoughts on “బహువచనం

మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజెయ్యండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s