తెలుగు శుభాకాంక్షల తాతయ్య

Advertisements

One thought on “తెలుగు శుభాకాంక్షల తాతయ్య

  1. అరుణ గారూ, దాదాపుగా అన్ని వ్యాసాలు చదువుతూనే ఉన్నా… ఇది మాత్రం ఎంతగా నచ్చిందంటే, మా కుటుంబాల్లో 40 లకి కూలబడుతున్న వాళ్ళకి చెప్తున్నాను, జీవితం పట్ల స్ఫూర్తి ఇలా ఉండాలని ఈ 10 రోజులుగా. నా తెలుగుబడి పిల్లలకి “ఉగాది” ప్రత్యేక పాఠం ఈ తాతయ్యని గూర్చే. ఆయన వెబ్ సైట్ దాచుమ్చా. వారడిగినట్లుగా ఏవైనా గమనిస్తే తప్పొప్పులు తెలుపుదామని.

మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజెయ్యండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s