నా ఏడుపు, మరోసారి

‘నేను రాసింది వీళ్లెవరో దొంగతనంగా ఎత్తి పెట్టేసుకున్నారు మొర్రో’ తరహా మొత్తుకోళ్లు  బ్లాగుల్లో మనకు తరచూ కనబడుతూనే ఉంటాయి. నా ఆర్టికల్సు కూడా అలా ఎత్తేసినవాళ్లు చాలామందే ఉన్నా, సరే అవెటూ పదిమందికీ పనికొచ్చేవి, చేరవల్సినవే గనుక నా దృష్టికి వచ్చినా పట్టించుకోను.  దీనిక్కారణం నా హృదయ వైశాల్యమేగాకుండా, చాలామటుకూ ఎత్తేసినవాళ్ల హృదయ వైశాల్యం కూడా కొంత కలుస్తూ ఉంటుంది. అదెలాగంటే – రాసింది ఫలానామె అని ఒప్పుకోడానికి ఇష్టం లేకున్నా, కనీసం ఫలానా పత్రికలోంచి ఎత్తేశాం అనన్నా చెబుతారు చాలా సందర్భాల్లో. అదికూడా లేనప్పుడే ఒళ్లు మండుతుంది. ‘చెప్పి వాడుకోవడం మర్యాదస్తుల లక్షణం’ అని వీబీసౌమ్యలాంటివాళ్లు ఎంతమంది, ఎన్నిచోట్ల చెప్పినా పట్టించుకునే నాధుడేడీ? చాలారోజుల్నించి అప్ డేట్ చెయ్యని ఫీచర్లన్నీ చేద్దామని కూచుంటే నాకన్నా ముందు నా ఫీచరు పెట్టేసి, కనీసం ఫలానా పత్రికలోదనైనా చెప్పని ఇదిగో ఈ బ్లాగు శాల్తీ ఎవరో నన్ను ఆశ్చర్యంలో ముంచి తేల్చారు. అందువల్ల సభాముఖంగా వాపోతున్నానధ్యక్షా.  😥

One thought on “నా ఏడుపు, మరోసారి

మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజెయ్యండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s